Tuesday, January 8, 2013

Terasingnya Islam


Terasingnya Islam”

بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء"
“Permulaan Islam adalah asing dan ia akan kembali asing di kemudian hari. Maka beruntunglah orang yang terasing itu”

Kedudukan Hadis

Hadis ini adalah sahih pada sanad tanpa percanggahan pendapat dari kalangan ulama hadis. Hadis ini telah diriwayatkan oleh ulama yang muktabar dari beberapa sahabat Nabi r.a, antaranya:

1/    Imam Muslim meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah r.a, dan dalam  riwayat yang lain daripada Ibnu Umar tanpa lafaz  فطوبى للغرباء.
2/     Imam Tirmizi meriwayatkannya daripada Ibnu Masu’d r.a,
3/     Ibnu Majah meriwayatkannya daripada Abu Hurairah, Ibnu Masu’d dan Anas r.a,
4/     Imam Tobroni pula meriwayatkannya daripada Salman, Sahl Bin Saa’d dan Ibnu Abbas seperti yang terdapat di dalam kitabnya Jami’ As-Shoqir.

Ini menunjukkan bahawa tiada lagi pertikaian kesahihan hadis dari segi sanad dan yang menjadi perbincangan utama di sini hanyalah pada masalah ‘matan’ iaitu kandungan hadis. 

Maksud Hadis

Sangat jengkel sekali apabila kebanyakan hadis yang berkaitan dengan ‘akhir zaman’ atau yang digolongkan dalam bab hadis-hadis fitnah akhir zaman dan tanda-tanda kiamat seringkali difahami oleh sebahagian manusia untuk menanam sifat putus asa daripada meneruskan kehidupan harian dengan sebarang pekerjaan atau amalan yang membawa kemajuan dan perubahan dalam kehidupan mereka.

Mana mungkin tergambar dalam fikiran kita bahawa Rasulullah SAW menyeru umatnya untuk bersikap putus asa dalam hidup dan membiarkan kejahatan berleluasa sebagai gantinya dan meninggalkan kemungkaran berakar umbi dalam masyarakat tanpa sebarang usaha membaiki dan menegakkan kebenaran (sedangkan Nabi sendiri adalah utusan Allah yang membawa perubahan-pent). Bagaimana mungkin tergambar pemikiran itu sedangkan Rasulullah SAW sering mengajak manusia untuk bekerja memperbaiki dan membangunkan kehidupan dunia hingga ketentuan Tuhan itu datang iaitu kematian sepertimana yang dijelaskan oleh sebuah hadis, “Sekiranya berlaku kiamat sedangkan ada di tangan kamu sebiji benih, tanamlah!” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dari Anas r.a)

Jika sebiji benih sahaja menjadi perhatian Allah,
bagaimanakah pula  dengan amalan manusia?!
Hadis ini memerintahkan manusia berusaha untuk menanam biji benih yang ada di dalam genggaman jari tangan kita walaupun kita tidak akan sempat mendapatkan hasil buahnya pada masa hadapan. Jika ini yang dituntut dalam hal dunia, bagaimana pula pandangan anda terhadap hal agama yang tentulah lebih besar dan lebih mulia kesannya? Kita mesti berusaha kerana agama, untuk agama dan demi agama hingga hembusan nafas yang terakhir keluar dari tubuh kasar ini.

Perkataan  "غريبًا" boleh diterjemahkan dengan keterasingan atau keanehan. Tetapi yang lebih bersesuaian dengan maksud hadis ini adalah ‘keterasingan’ bukan keanehan dengan dalil di akhir hadis disebut ‘Bertuahlah orang yang terasing itu’. Yang dimaksudkan dengan keterasingan itu adalah keterasingan Islam yang diimani oleh jiwa kaum muslimin dan yang diserukan oleh lidah mereka. Hal ini dapat difahami daripada  kebanyakan hadis seumpama hadis "كن في الدنيا كأنك غريب", Hiduplah kamu di dunia sepertimana orang asing (yang akan kembali ke negara asalnya).

Maha benar perkataan rasulNya. Keadaan ini telah berlaku pada zaman dahulu dan terus berpanjangan hingga dunia hari ini. Islam terasing di dalam negara-negara Islam dan dalam kalangan umatnya sendiri hinggakan golongan yang menyeru ke arah Islam yang sebenar akan menderitai pelbagai jenis penyeksaan dan penganiayaan atau mungkin berhadapan dengan tali gantung dan pembunuhan di dalam usaha dakwahnya yang murni. Seringkali kesan buruk ini datang dari tangan pemerintah yang zalim dan kadang-kala timbul dari masyarakat yang dangkal dan telah jauh tersesat.

Adakah keterasingan ini umum dan berterusan atau khusus pada hal-hal tertentu dan tidak berpanjangan? Persoalan ini dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Keterasingan Islam ini hanya berlaku pada sebahagian negara Islam sahaja dan tidak berlaku pada negara yang lain atau hanya berlaku pada tempoh masa tertentu dan bangsa tertentu sahaja.Hadis ini pada hakikatnya menceritakan tentang pusingan dan aturan yang berlaku dalam Islam, kadang-kala ia di atas dan kemudian berpusing pula ke bawah dan kadang-kala tinggi kemudian turun pula aturannya ke rendah. Keadaan yang berlaku ini telah berlaku juga kepada seruan dan agama yang lain. Dahulu kuat kemudian lemah, dahulu berkembang pesat kemudian menguncup kembali, dahulu bertambah kemudian berkurang, semuanya hanya mengikut sunnatullah (ketetapan Allah) yang sekali-kali tidak akan berubah. Begitu juga Islam, ia perlu tunduk kepada ketetapan Tuhan yang adil kepada semua agama, ideologi dan manusia.

Ringkasnya, hadis ini menceritakan tentang penguncupan Islam dan umatnya pada tempoh masa dan zaman tertentu sahaja tetapi keadaan ini tidak lama, ia akan bangkit daripada kelemahan, kemerosotan dan keterasingan itu sepertimana yang telah berlaku pada permulaan dakwah Islam dahulubersambung

Diterjemahkan oleh En Mohd Taufiq Ismail daripada Kumpulan Hukum dan Fatwa, al-Imam al-Akbar Syeikh Yusuf al-Qardhawi di pautan: http://www.qaradawi.net/fatawaahkam/30/6304--q-q.html0 comments:

Post a Comment