Thursday, March 21, 2013

4 Jenis Puasa Patut Ditinggalkan


Puasa yang Dibenci Syarak”

Limpahan puji-pujian kepada Allah SWT. Selawat dan salam ke atas rasul junjungan, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta golongan yang mengikuti Baginda sehingga hari kiamat. Wa ba’du,


4 puasa yang tidak disukai syarak dan patut ditinggalkan:
1/ Puasa Setahun Penuh
2/Puasa Bulan Rejab
3/Puasa Hari Jumaat
4/Puasa Hari Sabtu

Keterangan:

1/ Puasa Setahun Penuh

Makruh (tidak disukai) hukumnya bagi mana-mana umat Islam yang berpuasa selama setahun penuh tanpa berbuka. Maksud puasa setahun penuh adalah berpuasa secara berterusan selama setahun penuh kecuali pada hari yang diharamkan  iaitu 2 hari raya dan 3 hari Tasyriq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak sah puasa bagi orang yang berpuasa penuh (setahun)”.

Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, “ Wahai Abdullah, adakah benar dikhabarkan kepadaku bahawa kamu berpuasa sepanjang siang dan beribadat sepanjang malam?”. Aku menjawab, “ Ya, wahai Rasulullah”. Nabi bersabda, “ Jangan begitu, berpuasalah (sehari) dan berbukalah (sehari), beribadatlah (seketika) dan tidurlah (seketika). Sesungguhnya terdapat hak pada diri kamu, hak pada mata kamu, hak pada isteri kamu dan hak pada orang yang menziarahi kamu. Cukuplah kamu berpuasa 3 hari setiap bulan kerana setiap kebaikan akan digandakan 10 kali seumpamanya, maka semuanya itu bersamaan puasa selama setahun”. Aku tetap ingin menyusahkan diriku lalu aku berkata, “ Wahai Rasululla, sesungguhnya aku masih kuat (untuk melakukan lebih daripada itu). Jawab Rasulullah, “ Jadi, puasalah seperti puasa nabi Allah Daud dan janganlah lebih daripada itu.” Aku lalu bertanya, “ Bagaimana puasa Nabi Daud?”. Jawab Rasulullah, “Puasa setengah tahun”.

Kata Abdullah bin Amr ketika beliau di masa tua, “Alangkah baiknya jika aku menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dahulu”.

Terdapat pada sebahagian riwayat bahawa yang dimaksudkan adalah puasa sehari dan berbuka (tidak berpuasa) sehari selepasnya dan ia dinamakan sebaik-baik puasa.

Riwayat-riwayat ini dengan jelas menunjukkan hukum makruh berpuasa selama setahun penuh. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat hukumnya adalah haram.

Hal ini bertepatan dengan manhaj Islam yang mementingkan keadilan di antara pembahagian dan perlaksanaan hak Allah taala dan hak manusia serta keseimbangan dengan hak-hak diri yang lain. Begitu juga ia bertepatan dengan konsep keringanan (rukhsah) kepada umat Islam. Puasa setahun penuh menafikan konsep ini secara jelas kerana ia membawa unsur penekanan dan pemberatan kepada umat untuk menunaikannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, “ Sesungguhnya Allah kasih kepada hamba yang mengambil keringanan (rukhsah) yang dianugerahkannya”.

Walaupun terdapat dalil yang jelas dalam perkara ini, namun terdapat beberapa orang sahabat, tabi’in dan beberapa salafus soleh (ulama-ulama terdahulu) yang melakukannya. Di antara mereka adlah Ummu al-Mukminin, Saidatina Aisyah, Abu Talhah al-Ansary, Abdullah bin Amr, Abu Umamah dan Isteri beliau dan sebilangan besar dari para tabi’in sehingga sebahagian mereka secara berterusan berpuasa selama 40 tahun.   

Oleh kerana itu, jumhur ulama berpendapat harus berpuasa setahun penuh bahkan ada yang berpendapat bahawa puasa seperti itu adalah sunat. Mereka berijtihad bahawa yang dikatakan makruh di dalam hadis (di atas) adalah puasa penuh setahun termasuk puasa pada 2 hari raya dan 3 hari tasyriq.

Ibnu Qudamah meriwayatkan, Imam Ahmad berkata, “Apabila seseorang berbuka (tidak berpuasa) pada 2 hari raya dan 3 hari tasyriq, aku berpandangan puasa setahun lainnya adalah tidak sia-sia dari ganjaran pahala”.

Manakala Ibnu Qudamah berpendapat, “ Pendapat yang kuat di sisiku adalah puasa selama setahun penuh dengan hanya berbuka pada 2 hari raya dan 3 hari tasyriq adalah makruh (tidak disukai) manakala jika berpuasa setahun penuh termasuk 2 hari raya dan 3 hari tasyriq adalah haram. (al-Mughni dan as-Syarh al-Kabir-3/99)


Sebahagian ulama pula berpendapat larangan tersebut adalah kerana kemudharatan/kerosakan yang dijangkakan berlaku pada masa depan atau hak pihak lain yang tidak terpanuhi.

Kesimpulan: Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Tanpa syak atau ragu bahawa Rasulullah sentiasa berpuasa dan berbuka (tidak berpuasa) pada hari lainnya dan tidak berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadhan. Cukuplah kita berpegang dengan perkataan Rasulullah SAW, “Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku”. Namun begitu, ijtihad dari golongan salafus soleh yang melaksanakannya, itu adalah sebuah ijtihad (bukan hanya semata-mata pandangan biasa tanpa dalil) dan diharapkan kita tidak berlaku buruk adab dengan menyalahkan ijtihad mereka. Mudah-mudahan mereka beroleh ganjaran yang setimpal dengan usaha ibadat mereka….sambungan

Diolah semula oleh: Pena Iqbal dari pautan http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1649-2012-01-29-013100.html

0 comments:

Post a Comment